Home > Windows 7 > Dell Pointing Stick Driver

Dell Pointing Stick Driver

Contents

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

Versie Versie 7.1.102.7, A03 Categorie Muis, toetsenbord en invoerapparaten Releasedatum 06 mrt 2008 Laatst bijgewerkt op 06 jun 2013 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R165804.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 3 MB Format-omschrijvingDit bestand Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R298882

Dell Pointing Devices Software Windows 10

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, I recommend trying with the newest .exe first and if it doesn’t work then go for the older versions.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Dit kan uw computer beschadigen. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Dell Touchpad Driver Windows 8.1 Download The Save In: window appears.3.

Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Dell Touchpad Software Windows 7 Dell may modify the Software at any time with or without prior notice to you. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Get More Information Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Each provision of this Agreement is severable. Dell Synaptics Touchpad Driver Windows 7 U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

Dell Touchpad Software Windows 7

Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Dell Pointing Devices Software Windows 10 Follow the instructions to complete the installation. Dell Touchpad Software Windows 8 Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Dell Inspiron Touchpad Driver Windows 7

The Software is protected by United States and other applicable copyright laws and international treaties and may be protected under the patent laws of the applicable jurisdiction. This may take a few minutes. Adding dell.com as a Trusted Site is required for Dell System Detect to function correctly in certain operating systems.We automatically detect your system configuration and Service TagDell will automatically detect and Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Touchpad Driver Windows 7 32 Bit You may find corresponding source files for the Software at http://opensource.dell.com, or at such other locations indicated by Dell.EXPORTYou are advised that the Software is subject to U.S. If the package accompanying your Dell computer or device contains optical discs or other storage media, you may use only the media appropriate for your computer or device.

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van

Extract the Windows 10 Driver Double click the driver: Accept the User Account Control: Select Extract: Select Downloads and make a new folder, call it Touchpad: Select ok and then close: De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Dell Pointing Stick Replacement Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

The Self-Extractor window appears. 4. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Volg de instructies om de installatie te voltooien. Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Dell provides no assurance that you will receive advance notification of such activities or that your use of the Software will be uninterrupted or error free.OPEN SOURCE AND THIRD PARTY SOFTWAREThe U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. This warranty is limited to you and is not transferable. Type "C:\DELL\DRIVERS\Rxxxxx" (where 'Rxxxx" isthe name of the file) in the Open textbox and then click OK.8. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw

You agree to abide by these laws. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Dit kan enkele minuten duren. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

MD5: b5c3310ed422583be0acee307f00e458 SHA1: e9cc477c860f1f2bde24ff3025a2b7b2541dd7c6 SHA-256: 456ea8d8db7bb07eacb67f489e98d9563d65cdb901ce08a7ba2dec1b4655ecd5 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Latitude D530 Latitude Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn