Home > Dell Wireless > Dell Wireless 1370 Wlan Mini-pci Card Linux Driver

Dell Wireless 1370 Wlan Mini-pci Card Linux Driver

Contents

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. http://softwarestats.net/dell-wireless/dell-wireless-1370-wlan-minipci-card-linux-driver.html

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Adv Reply April 9th, 2010 #5 glitter_cowgirl View Profile View Forum Posts Private Message First Cup of Ubuntu Join Date Apr 2010 Beans 1 Re: DELL Wireless 1370 WLAN Mini-PCI view publisher site

Dell Wireless 1390 Wlan Mini-card Driver Xp

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. dec thank you Last edited by dec27george; May 16th, 2008 at 04:45 AM. Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available.

After I modify the blacklist file and reboot the bcm43xx still seems to be loaded when I do the lsmod command. This was the answer! Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Dell Wireless 1350 Wlan Pc Card any help would be greatly appreciated!

Note that registered members see fewer ads, and ContentLink is completely disabled once you log in. Dell Wireless 1370 Wlan Minipci Card Specs U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=CR6YY Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Dell Wireless 1390 Wlan Mini-card Driver Windows 7 De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. LinuxQuestions.org > Forums > Linux Forums > Linux - Laptop and Netbook Dell Wireless 1370 WLAN MiniPCI Card with Ubuntu User Name Remember Me? Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Dell Wireless 1370 Wlan Minipci Card Specs

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. http://en.community.dell.com/support-forums/software-os/f/3525/t/18470288 https://help.ubuntu.com/community/Wi...Driver/bcm43xx Adv Reply May 5th, 2010 #7 tator_tot2010 View Profile View Forum Posts Private Message First Cup of Ubuntu Join Date May 2010 Beans 2 Re: DELL Wireless 1370 WLAN Dell Wireless 1390 Wlan Mini-card Driver Xp U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Dell Wireless 1395 Wlan Mini-card Driver Windows 10 Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. http://softwarestats.net/dell-wireless/dell-wireless-1370-wlan-pc-card-driver.html U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. If I missed something just say so. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Dell Wireless 1350 Wlan Minipci Card Driver Windows 7

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. The Save In: window appears. 3. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. have a peek at these guys U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.

De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Dell Wireless 1390 Wlan Mini-card Driver Windows 10 Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.

Click the Start button and then click Run.7. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. You should be able to block it from loading by adding bcm43xx to your /etc/modprobe.d blacklist file. Dell Wireless 1370 Wlan Minipci Card Driver Windows 7 Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn

U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Ubuntu Ubuntu Insights Planet Ubuntu Activity Page Please read before SSO login Advanced Search Forum The Ubuntu Forum Community Ubuntu Official Flavours Support Networking & Wireless [ubuntu] DELL Wireless 1370 WLAN http://softwarestats.net/dell-wireless/dell-wireless-1370-wlan-card-driver.html Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.

Top pdc_2 Level 7 Posts: 1790 Joined: Mon May 11, 2009 1:21 am Re: *SOLVED* Wifi Driver Problems (Broadcom 1370) Quote Postby pdc_2 » Fri Feb 20, 2015 3:41 am is OK, a couple of questions: - When you run modprobe -r bcm43xx, are you root? Setup.exe) file can be found later.3. Probleemoplossingen en verbeteringen Fixes- Not Applicable.Enhancements- Enhanced support for 1395 card.

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. The bcm43xx doesn't work with this chipset very well. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Setup.exe) file can be found later. 3.The Self-Extractor window appears. 4.Click OK. 5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 6.Click the Start button and DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Probeert u het later nog eens.

They are against liberty and freedom.tb Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.