Home > Dell Vostro > Dell Vostro 1310 Drivers For Win7

Dell Vostro 1310 Drivers For Win7

Contents

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. weblink

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Unfortunately Dell never listed a version for Windows Vista or 7 64 Bit on this model. Copy the file 1310A08.EXE to a bootable floppy.Boot from the floppy to the DOS prompt.Run the file by typing Y:\1310A08.EXE (where y is the drive letter where the executable is located). Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. recommended you read

Dell Vostro 1310 Drivers For Windows 7 64 Bit

Just view this page, you can through the table list download Dell Vostro 1310 drivers for Windows 10, 8, 7, Vista and XP you want. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie ×

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Dit kan uw computer beschadigen. Dell Vostro 1310 Specs Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Dell Vostro 1310 Bluetooth Driver De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=Y2DG8 It is highly recommended to always use the most recent driver version available.

De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Dell Drivers Meer informatie × Wat is een driver? U mag geen sublicenties verlenen van de Software. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.

Dell Vostro 1310 Bluetooth Driver

Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Just Download and Do a free scan for your computer now. Dell Vostro 1310 Drivers For Windows 7 64 Bit Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Dell Vostro 1310 Drivers For Windows Xp Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Notify me of new posts via email. %d bloggers like this: Share Tweet Additional Info Site Links Optimal Browser Settings for this SiteWindows OEM FAQs and DownloadsWindows Vista to Windows 7 have a peek at these guys Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Dell Vostro 1310 Wifi Driver

Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Contact × Verouderde browser gedetecteerd. Het is ons opgevallen dat u een oudere versie van Internet Explorer gebruikt. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Dit kan uw computer beschadigen. check over here U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken,

Deze apparaten werken mogelijk niet correct als u de meest recente drivers niet op uw computer hebt geïnstalleerd.

Or you can use Driver Doctor to help you download and install your Dell Vostro 1310 drivers automatically. Fill in your details below or click an icon to log in: normal normal normal normal normal Email (required) (Address never made public) Name (required) Website You are commenting using your Improve system performance with USB Hub. De universele (Windows/MS-DOS)-indeling kan worden gebruikt om het bestand te installeren vanuit elke Windows of MS DOS-omgeving.

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Probeer het opnieuw. this content Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm.

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

This executable file does not create the DOS system files.