Home > Dell Usb > Dell Usb Ir Receiver Driver

Dell Usb Ir Receiver Driver

Contents

You may not sublicense, rent, or lease the Software or copy the written materials accompanying the Software. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Probeert u het later nog eens. Follow the on-screen installation instructions.

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software For best results, please make sure your browser is accepting cookies. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=W7WY1

Itecir Infrared Receiver

Read over the release information presented in the dialog window.3. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.

Follow the remaining prompts to perform the update.Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe FileDownload1.Click Download File, to download the file.2. Double-click the new icon on the desktop. 2. Works on Windows Vista, Windows 7, and Media Center Editions (MCE)This device is plug and play with Windows Vista, Windows 7, and Media Center Edition Back To Top To see a U mag geen sublicenties verlenen van de Software.

If the Download Complete window appears, click Close. Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past. Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene http://www.dell.com/support/home/us/en/4/Drivers/DriversDetails?driverId=CJ8FK MD5: ae4594904eb56a93c062ffb6a32be4d0 SHA1: 70385e06c356e41436246f0bf177303e2f06c3e9 SHA-256: 58a81729366cee2df4c984299563173a68f1184336b1da51d8f9282d6b58c67a By downloading, you accept the terms of the Dell Software License Agreement.

Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Dit kan uw computer beschadigen. Download File Add to [{0}] Remove from [{0}] Go to [{0}] To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value. HOSTED & INTERNET-ACCESSIBLE SOFTWARESome or all of the Software may be remotely hosted or accessible to you through the internet.

Itecir Driver

MD5: 38c2f2edeb6e9242439e8936e24ceb23 SHA1: f35501f0ef6ce99a77ea0c678b0ab3ea6b143269 SHA-256: 76c6dfeef72d8a3a03ae3ec16b34e979300c9649df156cff150b005a024dced4 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Andere versies 1.0.0.0,A00 01 feb More Bonuses Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Itecir Infrared Receiver In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek The remote is ver similair to a Phillips model# RC1974506/00.

You specifically agree that the Software will not be used for activities related to weapons of mass destruction, including but not limited to activities related to the design, development, production, or U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn

Drivers Windows-7 64bit installer Infrared driverLaptop Toshiba Satelite X205-SLi6 This laptop has a built in IR receiver with an RC6 Toshiba remote. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. The model/part number for the receiver is OVU104007/00.

Closed captions available in many languages. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. WHen I checked C:\Windows\Minidump, I actually found two dump files, one from yesterday, and another from over a month ago.

U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

The audit will be limited to verification of your compliance with the terms of this Agreement. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. We’re sorry, but we are unable to complete your request as this service is temporarily unavailable. Under these laws, the Software may not be sold, leased or transferred to restricted countries (currently Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria), restricted end users or for restricted end-uses.

Click OK.5. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, The Software is protected by United States and other applicable copyright laws and international treaties and may be protected under the patent laws of the applicable jurisdiction. IN NO EVENT SHALL DELL, THE COPYRIGHT HOLDERS, OR THE CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO PROCUREMENT OF SUBSTITUTE

Shop Support Community My Account Shop Support Community ×Close Driver Details For more downloads go to the​ Drivers and downloads. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door It is a modified version of the standard Dell ITE Infrared Receiver driver installer (from 9/23/2009, Version 5.1.0000.1, A8).

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\75TF5".(Where '75TF5' is the name of the Click OK.5. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen

Important Information This release is for Inspiron One 2320 and Vostro Desktop 360. You may need to update an application setting.