Home > Dell Support > Dell Scanners Drivers

Dell Scanners Drivers

Contents

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Tik of klik op Apparaten en printers weergeven. http://softwarestats.net/dell-support/dell-pa-10-drivers.html

RECOMMENDED: Click here to fix Windows errors and optimize system performance Related Posts: Dell XPS 12 9250 Ultrabook Review & Specs Dell XPS 18 : All-in-one Tablet PC, Now Available For De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de applicatie Dell System Detect op besturingssystemen zoals Windows 8 correct te laten werken wanneer u de Metro IE weergavemodus gebruikt.Wij Opmerking: wanneer u zoekt naar Windows 10-, Windows 8- of Windows 7-drivers voor uw printer en er staan er geen vermeld, zijn sommige of alle functies van de printer mogelijk nog Als er geen sectie Applicatie wordt weergegeven, zijn alleen printerdrivers beschikbaar om te downloaden.

Dell Support Driver Download

Works with almost all film/slide scanners Scan to JPEG/TIFF/RAW Infrared Dust Removal Color correction IT8 Calibration Photoshop Integration Trusted by over 500,000 customers across the globe Since 1998 VueScan has saved Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. In de lijst worden alle besturingssystemen vermeld die uw printer ondersteunt.

Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de Dell softwareliecentieovereenkomst. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Terug naar boven

Artikel-id: SLN287150 Laatste wijzigingsdatum: 17-05-2017 16:02 Beoordeel dit artikel Nauwkeurig Nuttig Eenvoudig te begrijpen Was dit artikel nuttig? Dell Support Chat Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Need more help? Dell Support Service Tag Klik op Verwijderen. Probeer het opnieuw, detecteer het product automatisch of kies uit alle producten. http://www.dell.com/support/article/us/en/19/SLN146708 Klik op Servereigenschappen.

Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Dell Drivers For Windows 7 32 Bit Klik of tik op Instellingen. Carefully go through the list and select the one's you want to install. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

Dell Support Service Tag

In de lijst worden alle besturingssystemen vermeld die uw printer ondersteunt. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Dell Support Driver Download Instructies voor het downloaden en installeren van een printerdriver van een oudere versie van Windows in Windows 8 vindt u in het Dell Knowledge Base-artikel: Windows 8 Printer Driver Installation Using Dell Drivers For Windows 7 Resultaten weergeven Terug naar productsupport Omleiden naar Dell EMC Support ...

Browse through the pages: 12NEXT i softpedia Like202K +156K Follow13K © 2001-2017 Softpedia. http://softwarestats.net/dell-support/dell-support-uk-drivers.html Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Blader voor het vinden van uw servicetag of express-servicecode naar de pagina Waar bevindt zich de servicetag op de printer?.Opmerking: Als de servicetag niet beschikbaar is: Tik of klik op Kies Dell Drivers For Windows 7 64 Bit

Klik op Printers en faxapparaten. Instructies voor het downloaden en installeren van een printerdriver van een oudere versie van Windows in Windows 10 vindt u in het Dell Knowledge Base-artikel: Oudere printerdrivers installeren in Windows 10. Tik of klik op het tabblad Apparaat verwijderen. http://softwarestats.net/dell-support/dell-pa-10-or-pa-12-drivers.html Click on the OK button to extract files.

Klik of tik op de printer die u wilt verwijderen (als de printer niet in de lijst staat, zijn geen verdere acties vereist). Dell Support Warranty You can not post a blank message. Klik op Verwijderen.

De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn.

Klik op Servereigenschappen. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Opmerking: Verwijder, indien aanwezig, de USB-kabel uit de printer en wacht tot het installatieproces aangeeft dat u de USB-kabel weer kunt aansluiten.Terug naar boven B: De nieuwste Dell laserprinterdrivers downloaden en Dell Wifi Driver For Windows 7 64 Bit Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Knowledge Base Nederlands Česky Dansk Deutsch English Español Suomi Français Italiano 日本語 한국어 Norsk Polski Português Svenska Türkçe 简体中文 Dell printerdrivers, software,

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Download VueScan for Windows or click here to download other versions The Tool For All Your Scanning Needs VueScan has the features you need no matter what you need to scan Privacy Policy feedback Open Menu Close Menu Apple Shopping Bag Apple Mac iPad iPhone Watch TV Music Support Search apple.com Shopping Bag : CommunitiesSign inPostBrowse discussionsContact SupportSearchCommunitiesContact SupportSign his comment is here FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).

Klik op Apparaten en Printers. Klik op Bestand. Driver do not need to be installed separately. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

This package contains MS Windows scanner driver. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Ga in Windows 8.1 als volgt te werk: Verplaats de cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm tot de Charms-balk wordt weergegeven. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Tik of klik in dat geval op Ja. De applicatie controleert de servicetag van uw product en detecteert tijdens een diagnostische test verouderde drivers of problemen.

Als dat niet het geval is, zullen wij u vragen om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en Policies om de applicatie te downloaden en te installeren. Drivers en downloads Identificeer uw product Onze software is productspecifiek. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen.