Home > Dell Support > Dell Print Server Drivers

Dell Print Server Drivers

Contents

Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene For example: \\\ The server host name is the name of the server computer that identifies it to the network. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. This warranty is limited to you and is not transferable. have a peek here

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Klik of tik op Ja om de printer te verwijderen. Except as prohibited by local law, this Agreement is governed by the laws of the State of Texas, without regard to principles of conflicts of laws.

Dell Support Driver Download

Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt The shared printer name is the name assigned during the server installation process.

Op de driverpagina raadpleegt u de Installatie-instructies onderaan de pagina over het downloaden en installeren van de driver.   Terug naar boven C: De Dell inkjetprinter-firmware downloaden en de nieuwste versie Uw servicetag kan niet worden gebruikt voor de weergave van aanbevolen drivers voor hardware die na aankoop is geïnstalleerd. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Dell Support Chat The client computer handles the print job processing.

De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Dell Support Service Tag Aanbevolen wordt om te updaten naar de nieuwste versies beschikbaar voor uw printer. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Klik op Ja om het verwijderen te bevestigen.

Opmerking: Verwijder, indien aanwezig, de USB-kabel uit de printer en wacht tot het installatieproces aangeeft dat u de USB-kabel weer kunt aansluiten.Terug naar boven B: De nieuwste Dell laserprinterdrivers downloaden en Dell Drivers For Windows 7 32 Bit Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. For example: \\\ The server host name is the name of the server computer that identifies it to the network. Ga in Windows 8.1 als volgt te werk: Verplaats de cursor naar de rechterbovenhoek van het scherm tot de Charms-balk wordt weergegeven.

Dell Support Service Tag

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=CR1KR Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Dell Support Driver Download Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Dell Drivers For Windows 7 MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

You can use the OPD to replace your device-specific drivers and to support most printer device language (PDL) features. http://softwarestats.net/dell-support/dell-pa-10-or-pa-12-drivers.html Click Next. Zoek het bestand en pak het uit.2. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Dell Drivers For Windows 7 64 Bit

Installation starts. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Check This Out Klik of tik op Instellingen.

Voorbereiden op downloaden... Dell Support Warranty Click Select a shared printer by name and type in the path of the printer in the text box, and then click Next. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen.

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE.

You can choose from two configuration options:Direct connect with Dell OPD installed on desktops and laptops Connect through a printer server with Dell OPD as the default printer driverThe OPD package Find the host name of the server and the shared name you assigned to the printer. Click Finish. Dell Wifi Driver For Windows 7 64 Bit Sommige printers hebben een driver voor elke functie van de printer en deze moeten elk afzonderlijk worden gedownload en geïnstalleerd.

Shop Support Community My Account Shop Support Community ×Close Driver Details For more downloads go to the​ Drivers and downloads. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Driver to enable Windows 10 compatibility Versie Versie V2.0.5.0, A01 Categorie Toepassing Releasedatum 02 apr 2013 Laatst bijgewerkt op 25 jan 2017 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:ALL Bestandsnaam:Dell_Printer_Driver_v2_UD1_Installation_Package.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 102 this contact form Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

The time this takes varies, based on network traffic and other factors. Details Dell recommends the customer review specifics about the update to determine if it applies to your system. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. If you do not agree to these terms, you may not install, download, activate or otherwise use the Software and must promptly return for a full refund all Software (including accompanying

Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Wat is een product-ID? ×U kunt een servicetag of expressservicecode gebruiken om de meeste Dell producten te identificeren.