Home > Dell Precision > Dell Precision M65 Bluetooth Driver

Dell Precision M65 Bluetooth Driver

Contents

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Stay logged in Sign up now! Hulp nodig met Windows? ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. have a peek here

U stemt ermee in om deze wetten na te leven. The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\Rxxxxx". (Where 'Rxxxx' is the name of Please wait... It was a clean install.

Nvidia Quadro Fx 350m Driver Windows 7

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Click Start button and then click Run.7. Following is the list of drivers we provide. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.

Optimaliseer uw systeem met drivers en updates. Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene Download the file to a directory on your hard drive. Download the file to a directory on your hard drive.

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Dell Precision M65 Specs U kunt ook drivers zoeken op servicetag of een overzicht bekijken van beschikbare drivers voor uw product."},"AnalyseSystemInProgressViewModel":null,"AnalysisCompleteWithErrorViewModel":null,"BasicEulaViewModel":null,"AntiSpamEulaViewModel":null,"IsScanErrorOccured":false,"ShowDSDInstallMessage":false,"ScanErrorType":null,"ShowAntiSpamEula":false,"LWP":{"Country":"nl","CustomerSet":"nlbsdt1","Language":"nl","Region":"emea","Segment":"bsd"},"RedirectUrl":null,"ProductScanEnabled":false,"ScannedOs":null,"currentActiveTag":"","IsCurrentState":true,"IsDellUpdateEnabled":false,"DellUpdateMsg":null,"DriversCompareApiUrl":"/support/home/drivers/api/getdriversbydevices","IsUserAuthenticated":false,"IsAngularEnabled":true,"LobCode":null} {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.FindUpdates}} {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.ShowUpdateDriversText}} FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze http://www.driverscape.com/manufacturers/dell/laptops-desktops/precision-m65/741 Meer informatie Uitleg van deze opties x Drivers via systeemanalyse Systeemanalyse scant de drivers van uw systeem en biedt een lijst met aanbevolen drivers en drivers die updates vereisen.

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. More details Windows XP (32-bit) 6.94 MB Communications - Driver R159896.EXE Dell Wireless Mobile Broadband MiniCard Driver This package provides the Dell Wireless Mobile Broadband MiniCard Driver and is supported on x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. x Een driver is een stukje software waarmee het besturingssysteem op uw computer kan communiceren met hardware-apparaten zoals printers, modems en videokaarten.

Dell Precision M65 Specs

Download the file to a directory on your hard drive. Meer informatie Wat is een driver? Nvidia Quadro Fx 350m Driver Windows 7 Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Dell M65 Drivers winaje Notebook Enthusiast Reputations: 0 Messages: 13 Likes Received: 0 Trophy Points: 5 Hi all.

Meer informatie Drivers via systeemanalyse x Systeemanalyse scant de drivers van uw systeem en biedt een lijst met aanbevolen drivers en drivers die updates vereisen. navigate here Thank you for visiting Discount Electronics. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. More details Windows Vista (32-bit) 6.29 MB Communications - Driver R131273.EXE Dell Wireless 5500 Cingular Mobile Broadband 3G HSDPA MiniCard, v.2.05.09.26, A03 1.

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Click OK.5. http://softwarestats.net/dell-precision/dell-precision-m20-bluetooth-driver.html Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads.

After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6. Meer informatie × Wat is een driver? More details Windows Vista (32-bit) 6.57 MB Communications - Driver R118013.EXE Dell Wireless 5700 VZW Mobile Broadband CDMA EVDO MiniCard, v.2.01.06.14, A00 1.

Voorbereiden op downloaden...

Problems can arise when your hardware device is too old or not supported any longer.Dell Precision M65,M90 Wireless 360 Module with Bluetooth 2.0 + Wireless 360 Module with Bluetooth 2.0 + Voor het product dat u hebt geselecteerd, is geen abonnement op RSS-feeds of updates via e-mail beschikbaar. Download the file to a directory on your hard drive. Pay with Amazon BBB Logo Google Trusted Store My Account Currency Currency Converter US Dollars CAD Wish Lists View Cart (0) Toggle Top Menu CALL US (512) 459-0026 View Cart 0

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), this contact form Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Download the file to a directory on your hard drive.

Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals eventuele aanbevolen updates De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Any assistance appreciated, TIA.

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Dit kan uw computer beschadigen. This release suppo Windows XP (32-bit) 48.62 MB Network - Driver R219871.exe Dell Wireless 1370 WLAN MiniPCI Card, Wireless 1470 Dual-Band WLAN miniPCI Card, Wireless 1390 WLAN MiniCard, Wireless 1490 Dual-Band

U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT The file downloaded is a self-extracting executable. 2.