Home > Dell Photo > Dell Photo Printer 964 Driver

Dell Photo Printer 964 Driver

Contents

Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Meer informatie × Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Source

Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software.

Dell Photo 964 Driver Windows 10

Using outdated or corrupt Dell Photo Printer 964 drivers can cause system errors, crashes, and cause your computer or hardware to fail. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Dell Photo 964 Ink Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Dit kan uw computer beschadigen. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. look at this web-site Table of Contents: Uninstall the Existing Dell™ Printer Drivers Download and Install the Inkjet Printer Drivers Issue 1:Uninstall the Existing Dell™ Printer Drivers Before reinstalling any printer drivers, it is necessary

Uw servicetag kan niet worden gebruikt voor de weergave van aanbevolen drivers voor hardware die na aankoop is geïnstalleerd. Dell Photo 964 Manual Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Required fields are marked * Name * Email * Website Comment Categories Alienware All In One Photo Printer All-In-One Inkjet Printer Audio BIOS Bluetooth Card Reader Chipset Color Laser Printer Color

Dell 964 Printer Driver Windows 7

Click on the OK button to extract files. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R133178 Click Continue. 3. Dell Photo 964 Driver Windows 10 U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Dell Photo All-in-one Printer 964 Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, this contact form Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Dell Photo 964 Driver Windows Xp

Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" have a peek here Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"

Meer informatie Wat is een driver? Dell Photo All-in-one Printer 964 Manual A File Download window appears. 3.Click Run this program from its current location and click OK. Probeert u het later nog eens.

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. When the Dell Printer Uninstallation window appears, click to select the Yes, I want to restart my computer right now (recommended) option, then click OK. (The system automatically shuts down and Dell Photo 964 Printer Power Cord Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem.

The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. Download 1.Click Download Now, to download the file. 2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Check This Out MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.