Home > Dell Photo > Dell Photo All In One Printer 942 Driver For Mac

Dell Photo All In One Printer 942 Driver For Mac

In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN have a peek here

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Your message has been reported and will be reviewed by our staff. Probeert u het later nog eens. its similar to the kind of arrogance you would expect from a MAC ;-P Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before this contact form

Rate this product: 2. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Home/Forum New Posts Unanswered Forum Actions Mark Forums Read Quick Links Today's Posts Articles Product Reviews Advertise Contact Us Deals Advanced Search Forum Apple Hardware Other Hardware and Peripherals Getting A

Probeert u het later nog eens. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten.

Since it doesn't have any support in Linux, it's going to be difficult or impossible to find a Mac-friendly driver. Peripherals Dell Monitors, Printers, Projectors, Hardware and Software discussion Get this RSS feed Home Forums Files Wikis 4 Replies 3 Subscribers Postedover 8 years ago RSS Printer 942 (Photo All-in-One) Mac Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Go Here Close Update Your Review Since you've already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review.

Close E-mail This Review E-mail this to: (Enter the e-mail address of the recipient) Add your own personal message:0 of 1,000 characters Submit cancel Thank You, ! Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd.

Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. navigate here Thanks Welcome to Dell Community! #DellWorld 2012 #DellWorld 2015 #DellEMCWorld 2016 #MicrosoftMVP - Windows Expert-Consumer April 1, 2012 to March 31, 2015 Like 0 Reply You have posted to a forum De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn.

Please submit your review for Dell Photo AIO Printer 942 1. Then you must find if there is a Mac driver for it (doubtful). Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Check This Out Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.

Jun 10, 2010 11:36 AM Reply Helpful (1) Reply options Link to this post by primative, primative Jun 11, 2010 10:03 AM in response to Charles Dyer Level 1 (0 points) Scan with Flatbed and Automatic Document Feeders (ADF) Scan to PDF (Single and Multipage) Optical Character Recognition (OCR) Automatic Color Detection Small document file sizes Automatic document deskewing Scan Photos Do Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

Thank You for Submitting a Reply, !

Thanks to its fast USB 2.0 connection, the 942 quickly uploads images to your PC from a memory card. Probeer het opnieuw. Dell Photo All-In-One Printer 942 Driver Can't find a driver for your Dell Photo All-In-One Printer 942? In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Have looked and asked Dell still no luck.... The file icon appears on your desktop. this contact form Meaning, most of the printer's brains are in software, so the driver is extremely complex.

the front says PictBridge and the back tag states 4411-0d3. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Hello, When I try to connect printer and select, I am told to get download, but have no internet connection there.I go to the library to access net.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Android antivirus that won't slow your phone Best free and paid VPNs -- and why you need one Best online photo storage Stream Spotify from your phone to your TV Microsoft De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen

Note that Dell drivers for Windows Vista or later will usually work on Windows 10. I just recently switched to MacBook Pro and cannot get my printer to work. By ButterflyGirl in forum Other Hardware and Peripherals Replies: 3 Last Post: 03-13-2011, 04:58 PM Mac Mini and Dell 2330dn printer problem By Greggo in forum Apple Desktops Replies: 0 Last The 942's color scanning was particularly impressive, reproducing tones faithfully, and extracting plenty of detail.

Members have access to different forum appearance options, and many more functions. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Note that your submission may not appear immediately on our site.

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Thanks cwa107, I will try that driver and will let you know the results.

But prints showed excessive narrow horizontal banding, and lettering looked smudged.