Home > Dell Photo > Dell Photo 964 Printer Driver

Dell Photo 964 Printer Driver

Contents

You have to look for the setup.exe file, right click on it, then left click run as administrator*** If using Windows 7, use the Vista drivers in the compatibility mode. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Unsubscribe About Us Overview Contact Us Take our Site Survey Testimonials Copyright © 1996 - DriverGuide is an iCentric Corporation Company. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Source

De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Posted by koalablue95 on 30 May 2012 15:34 PudgyOne, sorry, I have to report that the driver installation stills fails after strictly following your recommendation on my W7 x64 ultimate laptop. I ran R146813.exe -which is a self-extracting executable-and the folder..\dell\drivers\R146813\... All rights reserved. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R146717

Dell 964 Printer Driver Windows 7

Posted by koalablue95 on 24 May 2012 12:10 pudgyone, thank you for your comments. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Type...

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Operating System: Windows Vista 32-bit Category: All Figure 1: Drivers and Downloads Drop-Down Selections Note: Click More Filter Options for more choices if needed. Click Download to the right of Maintaining updated Dell Photo Printer 964 software prevents crashes and maximizes hardware and system performance. Dell Photo 964 Ink Dell 964 Photo All-In-One Printer owners thread (W7) The printer will work in English instead of German.

Rick #DellRockstar What is a Dell Service Tag and how do I locate it? Dell Photo 964 Driver Windows 10 with all it's sub-directories was sucessfully created 7. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Voorbereiden op downloaden...

Original poster, If you have solved your problem, can you please mark the correct thread(s) with your solution. Dell Photo 964 Manual Een ogenblik geduld. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Restart your computer.

Dell Photo 964 Driver Windows 10

Install the Vista drivers in the Vista Compatibility mode You may or may not get a message to connect the printer. Probeer het opnieuw. Dell 964 Printer Driver Windows 7 There should be a message, then printer is not connected. Dell Photo All-in-one Printer 964 Dell 964 Photo All-In-One Printer owners thread (W7) Remember virus programs and firewalls will block communications.

U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. this contact form Verified Answer Posted by koalablue95 on 28 May 2012 16:29 Verified Answer Verified by madkittipong PudgyOne,as already reported:I am still looking for a solid working driver for my Dell AIO Photo U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de First run Delete Print Jobs to remove any stuck print jobs from the queue. Dell Photo 964 Driver Windows Xp

x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. have a peek here Uw servicetag kan niet worden gebruikt voor de weergave van aanbevolen drivers voor hardware die na aankoop is geïnstalleerd.

Disconnect the printer. Dell Photo 964 Driver Windows 8 Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

When the download completes, click Allow or Run.

Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Make sure the printer is removed. If a message appears asking to overwrite the folder, click Yes to All. Dell Photo All-in-one Printer 964 Manual Hit the Windows key and the R keys at the same time.

FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Meer informatie × Wat is een driver? met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Check This Out Connect the printer at this time(powered on).Links to the patch/drivers can be found at...

Select the desired Operating System from the drop-down boxes as pictured in Figure 1. I followed your advice as follows: 1. Posted by koalablue95 on 24 May 2012 14:53 pudgyone, thank you for your comments.