Home > Dell Perc > Dell Perc 2/si Raid Controller Driver

Dell Perc 2/si Raid Controller Driver

You are currently viewing the device driver detail page for Dell PERC 2/Si RAID Controller Browse more device drivers Dell PERC 2/Si RAID Controller Dell PERC 3 RAID (SCSI chip) Dell One-line summary: (10 characters minimum)Count: 0 of 55 characters 3. Rate this product: 2. Place the CD-ROM that contains the Linux controller management software in the CD-ROM drive. Source

This will bring you to the PERC2/Si Parameters screen. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Dit kan enkele minuten duren. If you install the Dell PERC2 API kit on Windows 2000, you are required to reboot to complete the installation. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=2RJHY

met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Caution: During the upgrade to Windows 2000, the PERC2/Si device driver for Windows NT that is currently installed on your system is replaced with PERC2/Si driver for Windows 2000.If, for whatever Note: To install Windows NT from a bootable CD-ROM, the CD-ROM drive must be connected to another SCSI controller or an IDE controller (not the PERC2/Si). If you have no other drivers that you need to install, press Enter to continue with the installation.

A menu with several items will be displayed. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Press Enter to have the system scan the diskette for the PERC2/Si driver.

Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=X9GPG Press Esc.

Click Have Disk... 14. MD5: 834FD98768A3B7770A369091794E4A3E SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:w2k3-2806085.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 259 KB Format-omschrijvingDeze bestandsindeling bestaat uit een archief van bestanden die kunnen worden gedecomprimeerd in een map op de U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

Insert the diskette labeled Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di NT Device Drivers Disk 1 of 1 and press Enter. http://download.cnet.com/Dell-PERC-2-2-Si-3-Si-3-Di-RAID-Controllers/3000-18492_4-109551.html If the Export Compliance Disclaimer window appears, click the "I agree" link to accept the agreement.3. See the documentation for the controller management software for instructions on using the software to manage storage. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. http://softwarestats.net/dell-perc/dell-perc-3-di-raid-controller-driver-windows-xp.html Click Next13. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Follow the instructions onscreen and in the Windows 2000 documentation to complete the installation.

Installing the Driver When Upgrading From NT to Windows 2000 To install the PERC2/Si driver during an upgrade to Windows 2000, follow these steps. All rights reserved. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. have a peek here U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve

ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. Open the downloaded zip file. 4.

Double-click the appropriate RAID controller (such as PERC 2Controller).6.

Note that your submission may not appear immediately on our site. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Install the percraid driver on the data container. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

In Device Manager, it will report as version 2.8-0.6085, but in the file properties (and in OMSS) it will report as version 2.8-0.6076. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Choose Select/Modify driver Parameters and press Enter. Check This Out Left-click Manage.3.

Additional Operating Systems If you are installing the driver on an operating system not listed in this chapter, please refer to the driver kit that shipped with your controller for instructions Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem. Be sure that Other is highlighted and then press Enter to load the device driver.

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. This entry point was incorrectly passing the request to the next lower device in the device stack.-Deleted the section that removes the upper and lower filters.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Probleemoplossingen en verbeteringen Fixes/Enhancements- A new install section has been created for the Perc2 controller that does not remove the hibernation filter driver binary and service. -Filter driver checks Dispatch_Level before Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Insert the diskette labeled PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di Windows 2000 Drivers Diskette in the diskette drive and click OK.

Installing the Driver During a Fresh Install of Windows NT Follow these instructions to install the Windows NT drivers while you are installing Windows NT. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.