Home > Dell A940 > Dell Printer Driver A940

Dell Printer Driver A940

Contents

Note: Not all Operating Systems are supported on all printers. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. U kunt ook drivers zoeken op servicetag of een overzicht bekijken van beschikbare drivers voor uw product."},"AnalyseSystemInProgressViewModel":null,"AnalysisCompleteWithErrorViewModel":null,"BasicEulaViewModel":null,"AntiSpamEulaViewModel":null,"IsScanErrorOccured":false,"ShowDSDInstallMessage":false,"ScanErrorType":null,"ShowAntiSpamEula":false,"LWP":{"Country":"nl","CustomerSet":"nlbsdt1","Language":"nl","Region":"emea","Segment":"bsd"},"RedirectUrl":null,"ProductScanEnabled":false,"ScannedOs":null,"currentActiveTag":"","IsCurrentState":true,"IsDellUpdateEnabled":false,"DellUpdateMsg":null,"DriversCompareApiUrl":"/support/home/drivers/api/getdriversbydevices","IsUserAuthenticated":false,"IsAngularEnabled":true,"LobCode":null} {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.FindUpdates}} {{preloadDriverUpdatesData.ShowUpdateDriversViewModel.ShowUpdateDriversText}} FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Check This Out

Click Server Properties. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Touch and hold or right-click the desired printer (when the printer is not listed no further actions are needed).

Dell A940 Ink

Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.

Touch or click Change OS. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. Touch or click Printers. C2073 For Windows 7 perform following steps: Click the Start button.

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Dell A940 Printer Manual Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=RWV2W U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software.

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze A940 Transistor Equivalent Click File. For more information refer to Dell Knowledge base article How to Cancel a Print Job in the Queue. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve

Dell A940 Printer Manual

Follow the on-screen installation instructions. http://en.community.dell.com/support-forums/peripherals/f/3528/t/19329868 These non-Dell software are licensed and cannot be put on our web site. Dell A940 Ink Back to Top 3. Dell A940 Driver Windows Xp Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.

The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. http://softwarestats.net/dell-a940/dell-printer-driver-a940-xp.html I think they should send you a check. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R56532. Dell A940 64 Bit Driver

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Dell Laser Printers Uninstall The Existing Dell Laser Printer Drivers Download and Install the Latest Dell Laser Printer Drivers Update the Dell Laser Printer Firmware by Downloading and Installing the Latest Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. http://softwarestats.net/dell-a940/dell-printer-a940-driver-mac.html Click Yes to confirm the removal.

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Installing Older Windows Printer Drivers In Windows 10 Probeert u het later nog eens. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet.

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Details Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen By downloading, you accept the terms of the Dell Software License Agreement. 2sa940 Install 1.

Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn Select your printer model (the model number of your printer is shown on the front of the printer). DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. http://softwarestats.net/dell-a940/dell-printer-a940-driver-xp.html All Replies Posted by RockSt☆r-Rick K on 30 Mar 2010 12:40 Verified Answer Verified by pitt1036 Catfish55, Other forum members have found sucess with installing the Vista drivers in the

Click Yes to confirm the removal. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Enter your printer's Service Tag or Express Service Code to get the latest firmware for your printer, and then touch or click Submit to continue. Note: The Application download contains a toner re-order application, users guides and troubleshooting utility or utilities.

De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. On the firmware page, refer to the Installation instructions located at the bottom of the page on how to download and install the firmware. Voor de beste ervaring gebruikt u Chrome of FireFox, of werkt u Internet Explorerbij. Dit kan uw computer beschadigen.

DELL.COM > Community > Support Forums > Peripherals > Printers Forum > A940 drivers for Windows 7 64-bit Shop > Home & Home Office > Small & Medium Business > Large Touch or click View details next to the desired file. Touch or click View details next to the desired file.