Home > Dell A940 > Dell Printer Aio A940 Driver Windows 7

Dell Printer Aio A940 Driver Windows 7

Contents

Meer informatie × Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed. Sluiten Dell Download Center Dell Download Center Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. Check This Out

To locate your Service Tag or Express Service Code, browse to the Where is the Service Tag located for Printers? Click Control Panel. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. http://www.dell.com/support/article/us/en/19/DSN_289465/en

Dell A940 Driver Windows 10

When an Application section does not appear, then only print drivers are available for download. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Touch or click Mono Laser Printers or Color Laser Printers depending on your printer type.

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Voorbereiden op downloaden... Dell A940 64 Bit Driver U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software.

Touch or click All-In-One Inkjet Printers. My A940 is now working. Click File. http://en.community.dell.com/support-forums/peripherals/f/3528/t/19329868 Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt

Meer informatie Uitleg van deze opties x Drivers via systeemanalyse Systeemanalyse scant de drivers van uw systeem en biedt een lijst met aanbevolen drivers en drivers die updates vereisen. C2073 Note: By downloading, you accept the terms of the Dell Software License Agreement. Connect the printer at this time. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn

Dell A940 Ink

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Click Close. Dell A940 Driver Windows 10 More instructions and how to install the drivers in the compatibility mode can be found at... Dell A940 Printer Manual Touch or click the Drivers & downloads tab.

Uninstall the printer: For Windows 10 perform the following steps: In the Search box type control panel. his comment is here U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Dell A940 Driver Windows Xp

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Deze apparaten werken mogelijk niet correct als u de meest recente drivers niet op uw computer hebt geïnstalleerd. Voor het product dat u hebt geselecteerd, is geen abonnement op RSS-feeds of updates via e-mail beschikbaar. this contact form From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save.

Een ogenblik geduld. A940 Transistor Equivalent Click or touch Change PC settings. Follow the on-screen installation instructions.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

MD5: 5b17bbea0266a368429b59d40e8d3806 SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Dell Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. The list shows all of the Operating Systems that are supported on your printer and may not include the desired Operating System. Installing Older Windows Printer Drivers In Windows 10 Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

Posted by crazimomma on 31 Mar 2010 12:08 Thank you so very much. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem. navigate here Meer informatie × Wat is een driver?

To locate your Service Tag or Express Service Code, browse to the Where is the Service Tag located for Printers? Windows 10 en uw Dell printer Wanneer er geen Windows 10-drivers beschikbaar zijn voor uw Dell printer, kunt u de compatibiliteitsmodus gebruiken om printerdrivers van eerdere Windows-versies te installeren. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Click or touch Change PC settings.

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Run the Printer troubleshooter to diagnose and automatically correct any printer spooler issues. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald.

Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Probeer het opnieuw. In fact some printers have a driver for each function of the printer and will have to be downloaded and installed separately. Note: Not all Operating Systems are supported on all printers.

Social 500px Github Twitter Blog at WordPress.com. Thanks Welcome to Dell Community! #DellWorld 2012 #DellWorld 2015 #DellEMCWorld 2016 #MicrosoftMVP - Windows Expert-Consumer April 1, 2012 to March 31, 2015 Like 0 Reply You have posted to a forum Click Close.