Home > Dell A940 > Dell Personal Aio Printer A940 Drivers

Dell Personal Aio Printer A940 Drivers

Contents

Dank u. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. http://softwarestats.net/dell-a940/dell-personal-all-in-one-printer-a940-drivers.html

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Touch or click View devices and printers.

Dell A940 Driver Windows 10

Back to Top B: Download and Install the Latest Dell Laser Printer Drivers Driver releases are designed to update features and to correct functionality, it is recommended to update to the Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Click Download Now, to download the file. 2. Dell Personal AIO Printer A940, v.284.289.03, A01 Dell Personal AIO printer A940 Firmware Probleemoplossingen en verbeteringen This firmware parks the print head during a paper pick Versie Versie 284.289.03, A01 Categorie Dell A940 Ink Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van To install the extra non-Dell (3rd party) software (such as the Optical Character Reader (OCR), PaperPort etc.) that came with your printer, you will need the Compact Disc or DVD that Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software http://www.dell.com/support/article/us/en/19/DSN_289465/en U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. C2073 Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Enter your printer's Service Tag or Express Service Code to get the latest firmware for your printer, and then touch or click Submit to continue. For Windows XP perform following steps: Click Start.

Dell A940 Printer Manual

Dell Personal AIO Printer A940, v.G9, A00 This package contains Dell All-In-One Printer A940 driver for Vista 64-bit OS. The file icon appears on your desktop. Dell A940 Driver Windows 10 Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Dell A940 64 Bit Driver U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

Probeer het opnieuw. this contact form Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. In such case, Dell may suspend, terminate, withdraw, or discontinue all or part of the Software or your access to the Software upon receipt of a subpoena or law-enforcement request, or Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Dell A940 Driver Windows Xp

For instructions on downloading and installing a printer driver from a past version of Windows in Windows 10, refer to the Dell Knowledge base article Installing Older Windows Printer Drivers in The entire liability of Dell and its suppliers, and your exclusive remedy, shall be, at Dell's option, either (a) termination of this Agreement and return of the price paid for the By downloading, you accept the terms of the Dell Software License Agreement. http://softwarestats.net/dell-a940/dell-personal-all-in-one-printer-a940-drivers-and-utilities.html OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Dit kan uw computer beschadigen. A940 Transistor Equivalent Dit kan enkele minuten duren. Click OK. 6.

Download File Add to [{0}] Remove from [{0}] Go to [{0}] To ensure the integrity of your download, please verify the checksum value.

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Installing Older Windows Printer Drivers In Windows 10 Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de

The Save In: window appears. 4. Touch or click View details next to the desired file. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Check This Out U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.

Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene

Follow the on-screen installation instructions. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. x Een driver is een stukje software waarmee het besturingssysteem op uw computer kan communiceren met hardware-apparaten zoals printers, modems en videokaarten.

Enter your printer's Service Tag or Express Service Code to get a concise list of drivers for your printer, and then touch or click Submit to continue. Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Click Yes to confirm the removal.

Meer informatie Drivers via servicetag x De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), You may not sublicense, rent, or lease the Software or copy the written materials accompanying the Software.

Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Drivers help and tutorials Driver Help and Tutorials x Warning: Do not turn off your computer or disconnect from your power source while updating the BIOS or you may harm your Plug in the printer, hit cancel on all found new hardware screens that appear. 2. Click the Driver tab.

File Extensions Device Drivers File Troubleshooting Directory File Analysis Tool Errors Troubleshooting Directory Malware Troubleshooting Windows 8 Troubleshooting Guide Windows 10 Troubleshooting Guide Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Encyclopedia Windows Performance Er is een probleem opgetreden. You may not use the optical discs or storage media on another computer, device or network, or loan, rent, lease or transfer them to another user except as permitted by this Click Server Properties.