Home > Dell A940 > Dell Personal Aio Printer A940 Driver

Dell Personal Aio Printer A940 Driver

Contents

Make sure the Dell Inkjet Printer is connected to your computer (USB cable, wireless or wired). Download VueScan and start scanning again in 60 seconds. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Original poster, If you have solved your problem, can you please mark the correct thread(s) with your solution. Source

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Touch or click Control Panel . Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Run the Printer troubleshooter to diagnose and automatically correct any printer spooler issues. Clicking Here

Dell A940 Driver Windows 10

Summary: (optional)Count: 0 of 1,500 characters Add Your Review The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. Thank you, Eduardo Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

Like 0 Reply You have posted to a forum that requires a moderator to approve posts before they are publicly available. Click or touch Change PC settings. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Dell A940 Ink Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Dell A940 Printer Manual Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Meer informatie Wat is een driver? Source Dit kan uw computer beschadigen.

Click or touch Yes to remove the printer. C2073 Thank You for Submitting Your Review, ! When an Application section does not appear, then only print drivers are available for download. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R56532.

Dell A940 Printer Manual

x Een driver is een stukje software waarmee het besturingssysteem op uw computer kan communiceren met hardware-apparaten zoals printers, modems en videokaarten. http://support.us.dell.com/support/downloads/format.aspx?releaseid=R153050 Close Update Your Review Since you've already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review. Dell A940 Driver Windows 10 Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Dell A940 64 Bit Driver The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. http://softwarestats.net/dell-a940/dell-personal-aio-printer-a940-drivers.html Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Touch or click Control Panel . De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Dell A940 Driver Windows Xp

Only generic scan is available, with very limited options. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Er is een probleem opgetreden. have a peek here Touch or click Yes to remove the Printer.

Original poster, If you have solved your problem, can you please mark the correct thread(s) with your solution. A940 Transistor Equivalent Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Touch and hold or right-click the desired printer (when the printer is not listed no further actions are needed).

Versie Versie G9, A00 Categorie Printers Releasedatum 05 apr 2007 Laatst bijgewerkt op 03 nov 2011 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R153049.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 38 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde

The list shows all of the Operating Systems that are supported on your printer and may not include the desired Operating System. Note: When looking for Windows 10, Windows 8 or Windows 7 drivers for your printer and it is not listed as having any, some or all of the printer's functionality may U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Installing Older Windows Printer Drivers In Windows 10 By downloading, you accept the terms of the Dell Software License Agreement.

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. http://softwarestats.net/dell-a940/dell-personal-all-in-one-printer-a940-drivers.html Uw servicetag kan niet worden gebruikt voor de weergave van aanbevolen drivers voor hardware die na aankoop is geïnstalleerd.

Click or touch Settings. Drivers via servicetag De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals eventuele aanbevolen updates Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled R153050.exe. 2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R153050. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Voorbereiden op downloaden... U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve On the driver page, refer to the Installation instructions located at the bottom of the page on how to download and install the driver. Make sure there is nothing in the print queue.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN),