Home > 962 Driver > Dell Photo All-in-one Printer 962 Driver

Dell Photo All-in-one Printer 962 Driver

Contents

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Source

Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Kundli 4.53 Understand your life events through astrology.

Dell Aio 962 Driver Windows 7

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Meer informatie Drivers via servicetag x De servicetag kan worden gebruikt voor het ophalen van een lijst drivers voor de hardware die in de fabriek op uw systeem is geïnstalleerd, evenals

De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Close Update Your Review Since you've already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review. The file will download to your desktop. 4.If the Download Complete window appears, click Close. Dell Photo Aio Printer 962 Driver Windows 10 Dell Photo Printer 962 drivers are tiny programs that enable your All-in-One Printer hardware to communicate with your operating system software.

You are logged in as . Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled 962ENA01.exe. Close Submit Your Reply Summary:0 of 1,000 characters Submit cancel The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. try this Note that Dell drivers for Windows Vista or later will usually work on Windows 10.

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Dell Aio 962 Driver Windows 8 Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.

Dell Aio 962 Driver Windows 10

This tool will download and update the correct Dell Photo Printer 962 driver versions automatically, protecting you against installing the wrong Photo Printer 962 drivers. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Dell Aio 962 Driver Windows 7 U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Dell Aio 962 Windows 10 OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. this contact form Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Er is een probleem opgetreden. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Dell 962 Printer Driver Windows 10

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. If the directory doesn't exist, you'll be prompted to create one. Optimaliseer uw systeem met drivers en updates. http://softwarestats.net/962-driver/dell-photo-all-in-one-printer-962-driver-mac.html Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Dell 962 Ink Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

WinRAR 5.50 Beta...

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. x Een driver is een stukje software waarmee het besturingssysteem op uw computer kan communiceren met hardware-apparaten zoals printers, modems en videokaarten. Dell Photo All In One Printer 962 Price Follow the on-screen installation instructions in the window.

Note that Dell drivers for Windows Vista or later will usually work on Windows 10. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. http://softwarestats.net/962-driver/dell-photo-all-in-one-printer-962-drivers.html Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Note that your submission may not appear immediately on our site. When the Dell Printer Uninstall confirmation window appears, click Yes. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem.

Rate this product: 2. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Probeert u het later nog eens.

Voor de beste ervaring gebruikt u Chrome of FireFox, of werkt u Internet Explorerbij. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.