Home > 962 Driver > Dell Photo 962 Driver Mac

Dell Photo 962 Driver Mac

Contents

U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Click Yes. If the directory doesn't exist, you'll be prompted to create one. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Source

You are logged in as . On the Printers: window, click Continue. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software

Dell Aio 962 Driver

Anonymous form close (x) Front Page Mac Blog iOS Blog Roundups AirPort Apple Car Apple Deals Apple Pay Apple Stores Apple TV Apple VR Project We also boast an active community focused on purchasing decisions and technical aspects of the iPhone, iPod, iPad, and Mac platforms. The file icon appears on your desktop. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Dell Aio 962 Driver Windows 8 U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve

Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene Dell Aio 962 Driver Windows 10 Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Source Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Dell Photo Aio Printer 962 Driver Windows 10 In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. If the directory doesn't exist, you'll be prompted to create one. Scan with Flatbed and Automatic Document Feeders (ADF) Scan to PDF (Single and Multipage) Optical Character Recognition (OCR) Automatic Color Detection Small document file sizes Automatic document deskewing Scan Photos Do

Dell Aio 962 Driver Windows 10

U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Dell Aio 962 Driver The file name icon appears on your desktop. Dell Photo Aio 962 Driver Windows 10 The Self-Extracting Driver Installation window appears and prompts to extract files to C:\DELL\DRIVERS\R89490. 3.Leave all of the default settings and click Unzip or OK.

GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. this contact form Follow the on-screen installation instructions in the window. In the Select the folder where you want to unzip the files to window, click OK. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Dell 962 Printer Driver Windows 10

The Security Warning window appears. 4.Click Yes. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. have a peek here Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software.

Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Dell 962 Ink Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

By downloading, you accept the terms of the Dell Software License Agreement.

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Dell Drivers Dit kan uw computer beschadigen.

Probleemoplossingen en verbeteringen Added support for customer experience enhancement program. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. You need to install the Dell driver to use this scanner on Windows. Check This Out In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

I know that Lexmark makes the Dell printers (but you have to buy the ink from Dell, how crappy) and there aren't any current Lexmark printers that have Mac drivers for Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. All rights reserved. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw

Close Update Your Review Since you've already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review. http://downloads.lexmark.com/cgi-perl/downloads.cgi?ccs=229:1:0:463:0:0&searchLang=en&os_group=Mac%20OS%20X&target= share Share on Twitter Share on Facebook Email Link Like + Quote Reply iPie, May 26, 2006 iPie macrumors regular Joined: Feb 21, 2006 Location: Milan, Italy #6 I Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

United States Copyright © Apple Inc. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Please type your message and try again. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u

Note that your submission may not appear immediately on our site. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken,